Start O magazinu “Pošalji recept”

O magazinu “Pošalji recept”

OSNIVAČ I IZDAVAČ
Color Press Group
Adresa redakcije: Temerinska 102, 21000 Novi Sad
Poštanski fah: 269
Tel./fax: 021/489-71-00, 489-71-26
E-mail: posaljirecept@color.rs
Web adresa: www.posaljirecept.rs
Glavni i odgovorni urednik: Ženja Aćimović (zenja.acimovic@color.rs)

ADVERTISING INFORMACIJE >>>

COLOR PRESS GROUP
Direktor Bojan Vulin (bojan.vulin@color.rs )

Direktor advertajzinga Dražen Ćurčić (drazen.curcic@color.rs)

Key Account menadžer Milica Jovović (milica.jovovic@color.rs)